Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: sesolik.svet-stranek.cz

forum:Osobní stránka na adrese: sesolik.svet-stranek.cz

forum

forum
jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
odeslat
7. listopadu 2021 v 20:39
Raja
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
https://winsoftmac.com/disk-drill-pro-crack-activa tion-key/
7. listopadu 2021 v 20:38
Raja
I adore your websites way of raising awareness of your readers. Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do
[url=https://winsoftmac.com/disk-drill-pro-crack-activa tion-key/]Disk Drill Crack[/url]
20. října 2021 v 13:01
Pixologic ZBrush Crack
https://crackpay.com/zbrush-crack-download/
Pixologic ZBrush Crack is one of Windows OS's most complex 3D chiseling and advanced work of art applications. The craftsmen who use ZBrush Crack may rapidly achieve astounding innovative accomplishments utilizing techniques firmly connected with the genuine world. It is utilizing an interesting "pixel" innovation that incorporates data about objects of shading, substance, and detail.
14. září 2021 v 12:55
Actives
great post i like your work...!
Tenorshare 4uKey with Crack
14. září 2021 v 12:54
Actives
great post i like your work...!
Tenorshare 4uKey with Crack
14. září 2021 v 12:53
Actives
I like your post it is awesome..!
Mindjet MindManager 21.1.392 Crack
22. srpna 2021 v 08:10
lang henry
i am web blogger nd running my own business.My website is https://crackedll.com/
22. srpna 2021 v 08:07
lang henry
i am web blogger nd running my own business.My website is https://crackedll.com/
19. srpna 2021 v 14:15
goodwinrosales
19. srpna 2021 v 14:00
elezebath lee
19. srpna 2021 v 13:23
halen
Love your blog thanks dear for sharing.
https://crackvip.com/sonic-mania-crack-download/
23. prosince 2020 v 04:03
godzgeneral
finding a method to track your lost phone back is not as hard as it appears, as all you need is just the IMEI of the lost device. As a phone technical, we repair damaged devices and also provide online support for lost devices and other smartphone and computer related issues..

You can now track your lost smartphone such as android or ios
2. srpna 2020 v 08:42
Dev
26. června 2019 v 22:27
Pôžičky
Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t.j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná), napríklad peniaze, cukor, pšenica. Predmetom pôžičky nemôže byť napr. nehnuteľnosť, pretože je to vec určená individuálne.[2] Požičiavanie športového vybavenia, DVD, áut a pod. nie je pôžička v právnom zmysle, pretože sa v týchto prípadoch požičiava vec určená individuálne, keďže treba vrátiť presne tú istú vec, ktorú ste si požičali (a nie len rovnakú vec). Hoci sa rôzne podniky poskytujúce takéto predmety označujú ako "pôžičovne" a svoju činnosť označujú ako "požičiavanie", v právnom zmysle ide o nájom (§ 663 Občianskeho zákonníka), nie o pôžičku.[4]

Najčastejším predmetom pôžičky sú peniaze, častým predmetom sú aj suroviny na varenie chýbajúce v danom okamihu v domácnosti.[4]

Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) tú istú vec, ktorú si požičal, ale len vec toho istého druhu v rovnakej akosti a rovnakom množstve, ako bola požičaná (t.j. musí vrátiť len rovnakú, nie tú istú, vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. výpožičku (§ 659 Občianskeho zákonníka). Ak by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o zmluvu zámennú (§ 611 Občianskeho zákonníka).
26. června 2019 v 22:27
Pôžička
Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára zmluva o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658.
<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5